Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản chính

Bước 1/3: Chào mừng!

Vui lòng xem bên dưới để biết thông điệp chào mừng và mẹo của chúng tôi:
Học khu Victor chào mừng bạn đến với ParentVUE!

ParentVUE là một ứng dụng dựa trên internet miễn phí cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh VESD hiện đang ghi danh của họ thông qua một trang web bảo mật. Đây là một cách thuận tiện để cập nhật thông tin liên lạc, điểm danh và xem hồ sơ học sinh.

Một số nguyên tắc chung cần nhớ khi sử dụng ParentVUE bao gồm:
· Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai
· Không đặt máy tính của bạn tự động đăng nhập vào ParentVUE
· Luôn đăng xuất ParentVUE khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng nó
· Thông báo cho trường của bạn ngay lập tức nếu bạn xác định được vấn đề bảo mật
· Xem xét thông tin liên lạc và cá nhân của học sinh của bạn định kỳ để đảm bảo rằng nó được cập nhật và chính xác

Cảm ơn bạn đã ghi danh cho con mình tại VESD. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn trong việc giáo dục con bạn.

Cảm ơn bạn,
Khu học chánh Victor
Vui lòng nhấp vào Tôi chấp nhận để tạo tài khoản của bạn.